2,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Man­che­ster Ci­tys de­fen­siv er op­pe på syv kam­pe i tra­ek uden rent bur, og det er gan­ske åben­lyst, at man mang­ler for­svars­styr­mand Vin­cent Kom­pa­ny, som ik­ke bli­ver klar til kam­pen i af­ten. Med bel­gi­e­ren på ba­nen har man blot luk­ket et mål ind i ot­te kam­pe, mens fa­cit uden Kom­pa­ny er ek­stre­me 16 mål mod sig i sam­me an­tal kam­pe. Der­for sco­rer Ar­se­nal med største sand­syn­lig­hed i af­ten, og så be­gyn­der od­dset på Oli­vi­er Giroud at bli­ve me­get spa­en­den­de. Fransk­man­den har nem­lig sco­ret ni gan­ge på 19 af­slut­nin­ger in­den­for ram­men.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.