Slut med lyn­tog til Sve­ri­ge

BT - - NYHEDER -

Når sven­sker­ne ind­fø­rer id­kon­trol i det nye år, er det slut med lyn­tog til den sven­ske ho­ved­stad.

Iføl­ge fle­re sven­ske me­di­er bli­ver al­le ’SJ 2000-tog’, der er di­rek­te lyn­tog fra Kø­ben­havn til Sto­ck­holm, indstil­let fra 4. ja­nu­ar, når der ind­fø­res ob­liga­to­risk id-kon­trol i Sve­ri­ge.

Frem­over op­for­dres sven­ske pas­sa­ge­rer i ste­det til at skif­te til Øre­sund­stog in­den rej­sen til Dan­mark.

Det er det sven­ske sel­skab SJ, , der har fjer­net al­le af­gan­ge med lyn­to­get fra 4. ja­nu­ar fra sin tids­plan.

Føl­gen af den be­slut­ning bli­ver, at rej­se­ti­den kan bli­ve for­ø­get med op til 5,5 timer for de pas­sa­ge­rer, der ple­jer at bru­ge lyn­to­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.