Ja, vi lig­ner nog­le, vi ik­ke bry­der os om

BT - - DEBAT -

NI­ELS HAUS­GAARD

om va­er­di- og norm­skre­det mest la­eg­ger i re­to­rik­ken, for den har gjort stor ska­de de se­ne­re år. Der er ting, man til­la­der sig at si­ge om an­dre men­ne­sker, som de fle­ste af os vil­le hol­de os for go­de til, men det er ble­vet al­min­de­ligt ac­cep­te­ret i vo­res må­de at ta­le på. Det sy­nes jeg er trist. Her ta­en­ker jeg sa­er­ligt på flygt­nin­ge­strøm­men, for vi snak­ker jo om dem, som om de er dyr.

SPØRGS­MÅ­LET ER VEL,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.