Gra­celand Ran­ders tru­et til nav­neskift

BT - - NYHEDER -

Det sto­re pa­lae i Ran­ders, som er en ko­pi af El­vis-hu­set Gra­celand i USA, aen­drer navn fra Gra­celand Ran­ders til Memp­his Man­sion.

Det er en ver­se­ren­de rets­sag, som det ame­ri­kan­ske fir­ma El­vis Pres­ley En­ter­pri­ses, Inc. kø­rer mod eje­ren af Gra­celand Ran­ders, Hen­rik Knud­sen, og Gra­celand-nav­net.

Nav­net Gra­celand Ran­ders lig­ger for ta­et op ad mu­se­et Gra­celand, som El­vis Pres­ley En­ter­pri­ses, Inc. dri­ver, me­ner fir­ma­et, som vil ha­ve Hen­rik Knud­sen til at drop­pe nav­net og be­ta­le 1,5 mil­li­on kro­ner.

»Jeg har ik­ke lyst til at dis­ku­te­re nav­net i al evig­hed. Det har al­drig va­e­ret min me­ning at for­na­er­me no­gen ved at kal­de vo­res dan­ske ’El­vis-klubhus’ og min yd­my­ge hyl­dest til El­vis for Gra­celand Ran­ders,« ud­ta­ler Hen­rik Knud­sen i en pres­se­med­del­el­se. Det har iføl­ge eje­ren va­e­ret sva­ert at fin­de et nyt navn, men han me­ner, at Memp­his Man­sion er det bed­ste al­ter­na­tiv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.