Indbrudstyv holdt fe­rie i til-salg-hus

BT - - NYHEDER -

TYV PÅ FE­RIE En lidt us­a­ed­van­lig indbrudstyv hu­se­rer for ti­den i Tarm-Skjern-om­rå­det i Ve­stjyl­land. For­le­den brød en per­son ind i et hus i Skjern, hvor ved­kom­men­de over­nat­te­de. Nu har po­li­ti­et få­et anmeldelse om et lig­nen­de til­fa­el­de i Tarm. Her har en per­son af­li­stet en ru­de i ter­ras­se­dø­ren og er brudt ind i et hus på Iris­vej, der er sat til salg, og har åben­bart bo­et der i en pe­ri­o­de.

Ind­brud­det er sket i tids­rum­met den 4. de­cem­ber til i fre­dags, og ved­kom­men­de har åben­bart bo­et i det tom­me hus. I køk­ke­net er der spor af, at der er ble­vet til­be­redt rø­de pøl­ser.

Der er og­så stjå­let to 25 år gam­le check fra en gla­skruk­ke, der ly­der på 500 kro­ner. Hvis no­gen for­sø­ger at ind­lø­se dem, be­der po­li­ti­et om, at det li­ge får et praj, så man kan få stop­pet den ulov­li­ge ind­tra­en­gen.

I øv­rigt har ind­brud­sty­ven ik­ke be­gå­et ha­er­va­erk el­ler øde­lagt no­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.