Røgs­al­tet laks med skorzo­ne­rød­der og ci­tron­may­on­nai­se

BT - - NYHEDER -

Så­dan gør du:

Lak­sestyk­ker­ne pla­ce­res i en frysepo­se sam­men med et godt drys rø­get salt, lidt suk­ker og pe­ber. Lad det tra­ek­ke i kø­le­ska­bet nat­ten over. Na­e­ste dag fjer­nes skin­det fra lak­sen, og den ska­e­res i tyn­de ski­ver. Skorzo­ner­rød­der­ne skra­el­les og ko­ges et par mi­nut­ter i sal­tet vand, og der­ef­ter rul­les de i gril­let hvid­løgs­pul­ver. An­ret fi­sken på rug­brø­d­et, der er smurt med smør, skorzo­ner­rød­der­ne og ci­tron­mayo.

Gril­let hvid­løgs­pul­ver: Bag fem hvid­løgs­fed i ov­nen ved 180-200 gra­der, ind­til de er helt for­kul­le­de. Det ta­ger ca 30 mi­nut­ter. Når hvid­lø­get er af­kø­let, blen­des el­ler ri­ves det til pul­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.