An­de­bryst med rød­kål og kva­e­de

BT - - NYHEDER -

Så­dan gør du:

Hvis du har an­des­teg fra da­gen før, så kan du ’tra­ek­ke’ kø­det med en gaf­fel, nøj­ag­tig som når du la­ver pul­led po­rk. El­lers så ste­ges et par styk­ker an­de­bryst på skind­si­den, til det er rosa, og lad det af­kø­le. Ska­er i tyn­de ski­ver.

Skra­el to-tre kva­e­der uden ker­ner og kog med li­ge de­le suk­ker og vand, ind­til kva­e­den er helt mør. Bag­ef­ter blen­des kva­e­den til en tyk puré og sa­et­tes på køl, til den er størk­net. Når kva­e­den er størk­net, kan den ska­e­res i tern på to gan­ge to cm.

Vi har an­vendt små mi­ni-rød­kål, men du kan sag­tens an­ven­de al­min­de­lig rød­kål, der snit­tes fint og la­eg­ges som strim­ler på top­pen. Kå­len er blot ma­ri­ne­ret i lidt god nød­de­o­lie og ci­trons­aft.

An­ret kø­det på rug­brød, smurt med an­de­fedt, kva­e­de­ter­nin­ger og rød­kå­len. Hvis du ik­ke har an­de­fedt, kan du an­ven­de svi­ne­fedt. Da an­de­fedt kan smel­te på rug­brø­d­et, kan du med for­del blan­de lidt svi­ne­fedt i. Hvis du ik­ke kan fin­de kva­e­de hos grønt­hand­le­ren, kan en ae­ble­kom­pot an­ven­des.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.