Vin­der­s­mør­re­brø­d­et fra DM i 2013

BT - - NYHEDER -

Så­dan gør du:

Be­gynd med at smø­re to me­get tyn­de ski­ver rug­brød med fi­ske­fars – et lag på 5 mm. La­eg en røds­pa­et­te­filet uden skind og ben mel­lem de to styk­ker brød som i en sandwich. Steg sandwi­chen på en pan­de med ri­ge­ligt smør og olie, ca. 4-5 mi­nut­ter på hver si­de. An­ret­tes med vaku­me­ret agurk og di­l­do­lie. Af­slut med pil­le­de re­jer og grov sen­neps­mayo.

Vaku­me­ret agurk: Agur­ken skra­el­les og la­ves til agurk-kug­ler med et pa­ri­sien­ne-jern. Put agur­ke­kug­ler­ne i en vaku­um-po­se og vaku­mér dem sam­men med di­l­do­lie. Rå­der du ik­ke over en vaku­um-ma­ski­ne, kan du i ste­det ma­ri­ne­re agur­ken i en po­se med hak­ket di­ld og smags­neut­ral ma­do­lie. Und­gå salt, da det tra­ek­ker va­e­de ud af agur­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.