En Mis­sfor­stå­el­se

BT - - NYHEDER -

MISS UNI­VER­SE Der var dra­ma­tik for al­le pen­ge­ne, da Miss Uni­ver­se i we­e­ken­den skul­le kå­res i den ame­ri­kan­ske spil­le­by Las Ve­gas. Va­er­ten Ste­ve Har­vey ud­råb­te Miss Co­lom­bia, Adri­a­na Gu­ti­er­rez, som vin­der. Den lat­i­na­me­ri­kan­ske skøn­hed blev na­tur­lig­vis be­gej­stret og nå­e­de bå­de at bli­ve kro­net, hop­pe i be­gej­string og vif­te med det co­lom­bi­an­ske flag, in­den va­er­ten med skam måt­te be­kla­ge, at han hav­de la­est det for­ker­te navn op.

Den rig­ti­ge vin­der var Miss Phi­lip­pi­ne, Pia Alon­zo Wurtz­bach, i den blå kjo­le. Beg­ge skøn­heds­dron­nin­ger så - ik­ke over­ra­sken­de - ret cho­ke­re­de ud oven på nav­ne­for­vir­rin­gen.

Miss Co­lom­bia bli­ver ud­råbt som vin­der af Miss Uni­ver­se-tit­len og ser tem­me­lig cho­ke­ret ud. Til ven­stre er det Miss Phi­lip­pi­ne, der øn­sker til­lyk­ke.

Midt un­der kro­nin­gen går det op for ar­ran­gø­rer­ne, at de har ud­råbt den for­ker­te vin­der, og at Miss Co­lom­bia ik­ke er den nye Miss Uni­ver­se.

I ste­det bli­ver en no­get ry­stet Miss Phi­lip­pi­ne ud­råbt som vin­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.