Fri­vil­lig mund­kurv

BT - - VM I DANMARK -

STRYG MED HÅ­RE­NE

TIRS­DAG 22. DE­CEM­BER 2015

VEJ­EN TIL OL I RIO DE TRE OL-KVA­LI­FI­KA­TIONS­GRUP­PER. TO LAN­DE KVA­LI­FI­CE­RER SIG TIL DE OLYM­PI­SKE LE­GE FRA HVER GRUP­PE. GRUP­PE 1 Hol­land Frank­rig Tu­nesi­en Ja­pan GRUP­PE 2 Ru­ma­e­ni­en Dan­mark Uru­gu­ay Mon­te­ne­gro GRUP­PE 3 Po­len Rusland Me­xi­co Sve­ri­ge En na­tion i hver grup­pe til­de­les va­ert­ska­bet for den på­ga­el­den­de OL-kval-grup­pe. Det med­del­es en af de na­er­me­ste da­ge, hvil­ke lan­de der til­de­les rol­len som va­ert. Kam­pe­ne i OL-kva­len spil­les 17.-20. marts 2016, og al­le spil­ler mod al­le én gang, hvor­ef­ter num­mer ét og to er klar til OL i Rio i au­gust.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.