Plet­ter­ne på Pla­ti

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

blev sus­pen­de­ret i fo­re­lø­big 90 da­ge for mi­stan­ke om kor­rup­tion. En mi­stan­ke, der i går var så be­styr­ket, at sus­pen­de­rin­gen blev til ot­te års ude­luk­kel­se. En dom som bå­de Michel Plat­i­ni og Sepp Blat­ter har an­ket, men som kun sidst­na­evn­te har kom­men­te­ret; uden den sto­re an­ger:

»Jeg er ked af, at jeg nog­le ste­der sta­dig er en bok­se­bold. Jeg er ked af, at jeg som pra­esi­dent for FI­FA er en bok­se­bold. Jeg er ked af det på fod­bol­dens veg­ne. Jeg er ked af det på de 400+ FIFA­med­lem­mers veg­ne. Jeg er ked af den må­de, som jeg bli­ver be­hand­let på i den­ne ver­den be­stå­en­de af men­ne­ske­li­ge kva­li­te­ter,« sag­de Sepp Blat­ter på pres­se­mø­det i går.

NOVEM­BER

Den juri­di­ske

at ko­mitéens un­der­sø­gel­ses­grup­pe har an­be­fa­let, at bå­de Sepp Blat­ter og Michel Plat­i­ni straf­fes.

gren af FI­FAs eti­ske ko­mité åb­ner of­fi­ci­elt en sag mod Michel Plat­i­ni og Sepp Blat­ter to da­ge ef­ter,

Det In­ter­na­tio­na­le Fod­bold­for­bund (FI­FA) er ry­stet af en skan­da­le, som nu har ført til, at bå­de den af­gå­en­de FI­FA-pra­esi­dent, Sepp Blat­ter, og Det Eu­ro­pa­ei­ske Fod­bold­for­bunds (UEFA) pra­esi­dent, Michel Plat­i­ni, er ble­vet ude­luk­ket fra al fod­bold i ot­te år. Her er et over­blik over skan­da­len:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.