DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det na­er­mest reg­ner med mil­li­o­ner over Tips13-fol­ket i det­te ef­ter­år.

For lør­dag ske­te det nem­lig igen, at en tip­per for­må­e­de at sny­de al­le an­dre og ene mand ram­me de 13 rig­ti­ge tip­s­tegn­hvil­ket alt­så be­løn­nes med in­tet min­dre end én mil­li­on kro­ner i ge­vinst.

Den dyg­ti­ge tip­per fra Aal­borg hav­de in­ve­ste­ret 2.187 kro­ner i sy­ste­met, hvor han hav­de he­le seks ugar­de­re­de kam­pe, og så gar­de­ret de sid­ste syv kam­pe ma­te­ma­tisk.

Op­skrif­ten var at ta­ge tre af de stør­re fa­vo­rit­ter i Chel­sea, Brent­ford og Not­ting­ham Fo­rest og kry­dre det med fra­ek­ke ude­sej­re til Tot­ten­ham, Lei­ce­ster og Der­by, og det skul­le alt­så vi­se sig at va­e­re en sa­er­de­les ind­brin­gen­de co­ck­tail.

Med føl­ge­pra­e­mi­er er der så­le­des 1.088.704 kro­ner at kø­be ju­le­ga­ver for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.