1,78

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Gen­tof­te star­te­de sa­e­so­nen frem­ra­gen­de, men ef­ter Co­dy Ku­nyk blev ska­det, er hol­det gå­et helt i stå. Af de se­ne­ste 11 kam­pe har man tabt de 10 i or­di­na­er tid - og kun slå­et bund­hol­det Her­lev - og selv om man nu har fun­det en er­stat­ning i Fran­cis Ver­reault, har det ik­ke hjul­pet på re­sul­ta­ter­ne. Her­ning der­i­mod vir­ker til at rej­se sig ef­ter en dår­lig sa­e­son­start. Ser man bort fra ne­der­la­get i Saxo Bank Are­na mod Rung­sted, har man va­e­ret me­get sta­bi­le på det se­ne­ste, og som det kø­rer for de to hold net­op nu, skal Her­ning alt an­det li­ge va­e­re stør­re fa­vo­rit­ter.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.