Fle­re ton el­fen­ben er be­slag­lagt

BT - - NYHEDER -

Ver­dens største po­li­ti­sam­ar­bej­de In­ter­pol har i en om­fat­ten­de ope­ra­tion be­slag­lagt 4,5 ton el­fen­ben og na­e­se­horns­horn. Sam­ti­dig er 376 per­so­ner i 11 lan­de ble­vet an­holdt.

Ope­ra­tio­nen med nav­net Wort­hy II (Va­er­dig II, red.) har fra ja­nu­ar til ok­to­ber mo­bi­li­se­ret po­li­ti­styr­ker i Etio­pi­en, Ke­nya, Ma­lawi, Mozam­bique, Na­mi­bia, Syd­afri­ka, Su­dan, Swa­ziland, Tan­za­nia, Ugan­da, Zam­bia, Thailand og Sin­ga­po­re. Det lyk­ke­des at op­lø­se 25 smug­ler­ban­der, li­ge­som tu­sind­vis af ulov­li­ge vil­de dyr blev be­slag­lagt, her­un­der 173 le­ven­de skild­pad­der og me­re end 2.000 ska­el­dyr. Og­så fle­re vå­ben blev be­slag­lagt un­der ope­ra­tio­nen.

Ef­ter­spørgs­len på stød­ta­en­der er stor i Asi­en og Ki­na, hvor el­fen­ben isa­er bru­ges til udsmyk­nin­ger og tra­di­tio­nel me­di­cin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.