Po­li­ti: Mu­lig­vis fle­re brandstif­te­re

BT - - NYHEDER -

PYROMANER Nat­ten til i går blev Oden­se ramt af end­nu en på­sat brand. Det be­kra­ef­te­de de tek­ni­ske un­der­sø­gel­ser i går ef­ter­mid­dag. Det er 20. gang in­den for et år, at by­en er sce­ne for en på­sat brand, men ind­til vi­de­re har ef­ter­forsk­nin­gen ik­ke bragt Fyns Po­li­ti na­er­me­re på en ger­nings­mand.

Po­li­ti­et ar­bej­der og­så med en for­mod­ning om, at der kan va­e­re fle­re brandstif­te­re på spil. Det si­ger Hen­rik Ju­ste­sen, ef­ter­forsk­nings­le­der hos Fyns Po­li­ti, til BT.

»Det ba­se­rer vi på fle­re ting, blandt an­det frem­gangs­må­den ved bran­de­ne. Nog­le gan­ge har ger­nings­man­den el­ler ger­nings­ma­en­de­ne an­vendt en con­tai­ner el­ler et skur ta­et ved en byg­ning. An­dre ste­der har ger­nings­man­den be­nyt­tet sig af le­tan­ta­en­de­li­ge va­e­sker til at la­ve bran­den,« forta­el­ler han.

Hen­rik Ju­ste­sen kan ik­ke ude­luk­ke, at der kan va­e­re en co­py­cat på spil.

I for­bin­del­se med bran­den i Bon­destu­en har po­li­ti­et fun­det en gen­nem­sig­tig pla­sti­c­dunk til an­tif­rostva­e­ske, som har in­de­holdt ben­zin. Dun­ken har på­skre­vet ’sol­fan­ger’ med rød tusch.

»Hvis man gen­ken­der dun­ken, så må man me­get ger­ne kon­tak­te os,« si­ger Hen­rik Ju­ste­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.