Li­se Røn­ne ud­sky­der bryl­lup

BT - - NYHEDER -

Vi har set hen­de i det ene vil­de skr­ud ef­ter det an­det, da hun i fi­re år var va­ert på ’X Fa­ctor’. Men vi skal ik­ke gla­e­de os til at se Li­se Røn­ne i en overdå­dig bru­dekjo­le li­ge med det før­ste. Den 37-åri­ge tv-va­ert har nem­lig valgt at ud­sky­de sit bryl­lup med ka­e­re­sten Mik­kel Lucas Over­by, som hun har dan­net par med si­den 2008.

»Ja, vi be­gynd­te plan­la­eg­nin­gen, men syn­tes plud­se­lig, at det blev en alt for travl pe­ri­o­de med to små børn og fuld­tidsjob,« forta­el­ler hun i det ny­e­ste num­mer af Se & Hør.

Iføl­ge uge­bla­det hav­de par­ret el­lers få­et ting­lyst en ae­g­te­pagt i marts 2014, men nu er bryl­lupspla­ner­ne alt­så op­gi­vet ind­til vi­de­re. Par­ret har bør­ne­ne Nel­son på fem år og Eva på tre sam­men. Li­se Røn­ne har va­e­ret va­ert på ’Af­tens­howet’ si­den ef­ter­å­ret, mens Mik­kel Lucas Over­by ejer sit ejet fir­ma, Lucas Con­sult. Julie Kragh

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.