Dø­de i pa­trul­je­vogn

BT - - NYHEDER -

Den Uaf­ha­en­gi­ge Po­li­tik­la­ge­myn­dig­hed (DUP) har ind­ledt en ef­ter­forsk­ning af et døds­fald. En mand dø­de tirs­dag, da han ef­ter en tra­fi­ku­lyk­ke be­fandt sig i en af po­li­tiets pa­trul­je­vog­ne i Nord­s­ja­el­land. Det skri­ver Ek­stra Bla­det.

Iføl­ge Sø­ren Bjør­ne­stad, vagt­chef hos Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti, er der ta­le om en 74-årig mand, der klok­ken 11.39 var in­vol­ve­ret i et tra­fi­kuheld på Høb­jerg­vej i Hels­in­ge.

Mor­ten Da­hm-Han­sen fra Den Uaf­ha­en­gi­ge Po­li­tik­la­ge­myn­dig­hed forta­el­ler, at den ae­l­dre mand hav­de va­e­ret im­pli­ce­ret i en so­lou­lyk­ke i sin bil. Han si­ger til Ritzau, at man­den ef­ter­føl­gen­de var ble­vet til­set af am­bu­lan­ce­folk, der vur­de­re­de, at han ik­ke var kom­met al­vor­ligt til ska­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.