Fransk po­li­ti har hin­dret ter­ror

BT - - NYHEDER -

TER­ROR Fransk po­li­ti har for­hin­dret to ma­end i at ud­fø­re et angreb mod po­li­ti­et og mi­li­ta­e­ret i den fran­ske by Or­léans. Det si­ger den fran­ske in­den­rigs­mi­ni­ster, Ber­nard Ca­ze­ne­u­ve.

De to ma­end, som er fran­ske stats­bor­ge­re på hen­holds­vis 20 år og 24 år, til­ba­ge­hol­des, mens de bli­ver af­hørt.

Beg­ge me­nes at ha­ve va­e­ret i kon­takt med en an­den fransk­mand, som i øje­blik­ket an­ta­ges at va­e­re i Sy­ri­en og mista­en­kes for at or­ga­ni­se­re det fo­re­stå­en­de angreb.

»Ef­ter­forsk­nin­gen vil se på, om han be­or­dre­de an­gre­be­ne, som den ene (af de an­dre to, red.) har er­kendt var ret­tet mod sol­da­ter og po­li­ti­et,« si­ger Ca­ze­ne­a­u­ve.

De mista­enk­te hav­de an­gi­ve­ligt til hen­sigt at an­gri­be en mi­li­ta­er­ba­rak og po­li­ti­sta­tio­ner, si­ger en po­li­tikil­de. Vil­le skaf­fe vå­ben Des­u­den for­søg­te de at skaf­fe vå­ben og re­k­rut­te­re an­dre ger­nings­ma­end. Der­u­d­over er det end­nu småt med op­lys­nin­ger fra myn­dig­he­der­nes si­de.

Iføl­ge Ca­ze­ne­u­ve er i alt ti angreb ble­vet for­hin­dret i år i Frank­rig, som blev ud­sat for et af de største angreb i sid­ste må­ned, da is­la­mi­ster dra­eb­te 130 i Pa­ris.

Det ske­te, da fle­re ger­nings­ma­end angreb Sta­de de Fran­ce, spil­le­ste­det Le Ba­ta­clan samt fle­re caféer.

Si­den har Frank­rig ind­ført en fle­re måneder lang und­ta­gel­ses­til­stand og slå­et hårdt ned, når po­li­ti­et har ransa­get fle­re mista­enk­tes til­holds­ste­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.