Film­op­ta­gel­ser skab­te ter­r­or­frygt på Ama­ger

BT - - NYHEDER -

En stør­re po­li­ti­styr­ke ryk­ke­de tirs­dag ud til Ama­ger Cen­tret i Kø­ben­havn, da en be­kym­ret bor­ger rin­ge­de og for­tal­te, at der gik be­va­eb­ne­de ma­end rundt på ta­get.

Bor­ge­ren fryg­te­de, at der må­ske var et ter­r­or­an­greb un­der op­sej­ling.

Det vi­ste sig dog, at der blot var ta­le om at­trap­vå­ben, og at ma­en­de­ne på ta­get var sku­e­spil­le­re og delt­og i film­op­ta­gel­ser, forta­el­ler Mi­cha­el An­der­sen, cen­tral vagt­chef hos Kø­ben­havns Po­li­ti.

»Det er lidt uhel­digt, at man ik­ke ta­en­ker lidt la­en­ge­re i dis­se ti­der,« si­ger Mi­cha­el An­der­sen til Ritzau.

Han forta­el­ler, at pro­duk­tions­sel­ska­ber nor­malt ori­en­te­rer po­li­ti­et, når der fin­der film­op­ta­gel­ser sted rundt om i by­en.

»Film­hol­det hav­de få­et til­la­del­se af Ama­ger Cen­tret til at fil­me, men folk kan ik­ke på af­stand se, at der er ta­le om at­trap­vå­ben. De kun­ne med for­del og­så ha­ve ori­en­te­ret po­li­ti­et. Folk blev ban­ge,« si­ger Mi­cha­el An­der­sen.

Han hav­de tirs­dag ef­ter­mid­dag ik­ke nav­net på pro­duk­tions­sel­ska­bet, men si­ger, at sku­e­spil­ler­ne, der fil­me­de på ta­get, ik­ke er kend­te sku­e­spil­le­re.

Det bli­ver op til po­li­tiets juri­ster at af­gø­re, om epi­so­den får et ef­ter­spil for en­ten pro­duk­tions­sel­ska­bet el­ler Ama­ger Cen­tret.

»Men det står klart, at film­hol­det trods alt hav­de få­et en til­la­del­se til at fil­me af Ama­ger Cen­tret,« si­ger Mi­cha­el An­der­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.