MANDELMAND

BT - - NYHEDER -

Da­ni­el Svend­sen, 42 år, ud­dan­net so­ci­al­pa­e­da­gog. Ar­bej­der som

’mandelmand’ i ju­le­pe­ri­o­den på ju­le­mar­ke­det på Høj­bro Plads i Kø­ben­havn. »Jeg ar­bej­der her for at hja­el­pe en ven, der har bo­den, og han hav­de brug for

no­get hja­elp. Bo­den har haft åbent si­den mid­ten af novem­ber, og min ven

kan ik­ke hol­de til selv at stå her hver ene­ste dag, så vi hja­el­per ham. Men det gi­ver mig no­get po­si­tivt at stå her. Jeg har ar­bej­det med uledsa­ge­de børn for Rø­de Kors i man­ge år, så det her er ba­re en fuld­sta­en­dig an­tipol til det, for­di al­le er gla­de i for­vej­en. Folk kom­mer kun he­r­ind, hvis de har lyst til hyg­gen på et ju­le­mar­ked. Der er god stem­ning. Men det er hårdt - for­le­den hav­de jeg fri kl. 15, men var hjem­me kl. 23 - det er

nog­le lange, men sjove da­ge.«

Foto: As­ger La­de­fo­ged

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.