JULETRAESSAELGER

BT - - NYHEDER -

Gu­stav Has­sa­ger,

22 år, stu­de­ren­de. Ar­bej­der som juletraessaelger for tred­je gang i ju­le­pe­ri­o­den på ju­le­mar­ke­det på Høj­bro Plads i Kø­ben­havn. »Jeg har ik­ke ar­bej­det he­le må­ne­den, for jeg har og­så la­est op til nog­le ek­sa­me­ner. Men jeg har ar­bej­det cir­ka ot­te da­ge i he­le ju­le­pe­ri­o­den - 10 timer ad gan­gen. Det er hårdt, men det er en god må­de at ban­ke nog­le pen­ge i kas­sen på. Og det er en an­den slags kun­der, når man ar­bej­der i ju­len. Folk er gla­de­re, og der er ik­ke så man­ge ne­ga­ti­ve kun­der. Man er dog godt tra­et i krop­pen - og der er in­gen tvivl om, at jeg sover rig­tig godt i af­ten. Og så har det hjul­pet lidt med det go­de vejr - det er lidt koldt om fin­gre­ne, når hand­sker­ne bli­ver vå­de, og det så er mi­nus to gra­der.«

Foto: As­ger La­de­fo­ged

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.