Hugh Grant er nu far til fi­re

BT - - NYHEDER -

FAMILIEFORØGELSE Nu kan Hugh Grant kal­de sig far til fi­re. Den 55-åri­ge sku­e­spil­ler har nem­lig få­et en tid­lig ju­le­ga­ve i år, da hans sven­ske ka­e­re­ste, tv-pro­du­ce­ren An­na Eber­ste­in, for ny­lig har født par­rets an­det fa­el­les barn.

Det af­slø­rer Grants svi­ger­mor, Sus­an­ne Eber­ste­in, der sid­der i Riks­da­gen for So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, til den sven­ske avis Örnskölds­viks Al­le­han­da.

I sep­tem­ber 2012 fik den Gol­den Glo­be-vin­den­de stjer­ne søn­nen Jo­hn med Eber­ste­in, mens han året for­in­den fik dat­te­ren Ta­bitha med den ki­ne­si­ske re­cep­tio­nist Ting­lan Hong.

Hugh Grant og Hong fandt mid­ler­ti­digt sam­men igen, ef­ter han brød med Eber­ste­in, og den kor­te ro­man­ce kul­mi­ne­re­de med søn­nen Fe­lix, der kom til ver­den i 2013 kort tid ef­ter føds­len af Jo­hn.

Iføl­ge film­char­mø­rens tals­per­son hav­de Grant og Hong en ’flyg­tig af­fa­e­re’, som slut­te­de kort ef­ter føds­len af Fe­lix, og se­ne­re fandt han og Eber­ste­in igen sam­men og har nu alt­så få­et end­nu et barn.

In­den Grant fandt sam­men med Hong og Eber­ste­in dan­ne­de han gen­nem 13 år par med sku­e­spil­le­rin­den og mo­del­len Eliza­beth Hur­ley, men ot­te år in­de i for­hol­det gen­nem­le­ve­de de en kri­se, da Grant blev snup­pet med buk­ser­ne ne­de sam­men med en prosti­tu­e­ret.

Par­ret brød en­de­ligt i 2000.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.