Peps ve

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PO­RTRA­ET Pep Gu­ar­di­o­la er for­tid i Bay­ern Mün­chen til som­mer. Den span­ske tra­e­ner har med­delt bos­ser­ne hos den ty­ske gi­gant, at han skal vi­de­re, og nu går ryg­ter­ne på, hvil­ken en­gelsk klub der slår klø­er­ne i Gu­ar­di­o­la. Man­che­ster Ci­ty er det helt var­me navn, da man al­le­re­de kø­rer en ’light’ ver­sion af Bar­ce­lo­na med fle­re tid­li­ge­re top­folk fra den span­ske stor­klub. Men og­så Man­che­ster Uni­ted og Chel­sea lu­rer i kulis­sen. Der­med lig­ner den 44-åri­ge ca­ta­lo­ni­er en mand, der er klar til en af de største klub­ber i en ny liga.

SÅ­DAN GJOR­DE VI DEN­NE AR­TI­KEL BYG­GER – FOR­U­DEN DE AL­LE­RE­DE CI­TE­RE­DE KIL­DER – PÅ DI­VER­SE BØ­GER OG AR­TIK­LER FRA IN­TER­NA­TIO­NA­LE ME­DI­ER. HER­I­BLANDT: - Bo­gen ’Pep Con­fi­den­ti­al’ skre­vet af Martí Pe­ra­mau - Bo­gen ’Pep Gu­ar­dio­na: Ano­t­her Way of Win­ning’ skre­vet af Gu­il­lem Ba­lagué - Ar­tik­ler fra Der Spie­gel, Daily Mail, in­si­des­pa­nis­h­foot­ball.com og fod­bold­ma­ga­si­net FourFourTwo

Så­dan er Gu­ar­di­o­la. En mand med kla­re mål og sto­re idéer. En mand, der tog et sab­batår i New York, er tro mod si­ne støt­ter og som re­vo­lu­tio­ne­re­de Bar­ce­lo­nas kam­p­op­takt.

Vel­kom­men til Peps ver­den.

Foto: Reu­ters og AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.