2,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Med tan­ke på, at det er to af de dår­lig­ste de­fen­si­ve mand­ska­ber, som mø­des i ef­ter­mid­dag, så vir­ker det me­re end god­kendt at få over to gan­ge pen­ge­ne på mindst tre scor­in­ger. Ga­ester­ne fra Cir­tus Lan­ci­a­no er det mest må­l­ri­ge hold i Se­rie B må­lt på de se­ne­ste seks kam­pe med en målsco­re på 8-14, mens Ter­na­na ge­ne­relt og­så spil­ler friskt til med et målsnit på 2,60 pr. kamp. Det lig­ner mål fra beg­ge mand­ska­ber og ef­ter­som Ter­na­na kun har spil­let én kamp uaf­gjort i sa­e­so­nen bør tre mål i den grad va­e­re in­den­for ra­ek­ke­vid­de.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.