1,53

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Opgør mel­lem ra­ek­kens to mindst scoren­de hold, som beg­ge blot snit­ter 1,79 mål pr. kamp, og det lig­ner da hel­ler ik­ke, at den­ne kamp bli­ver en må­l­fest. Pro Vercelli spil­ler me­get kon­trol­le­ret, og der har da hel­ler ik­ke va­e­ret man­ge mål i hol­dets kam­pe på det se­ne­ste. Peru­gi­as hjem­me­kam­pe har va­e­ret må­l­ri­ge på det se­ne­ste, men på frem­med graes er der ik­ke me­get at skri­ve hjem om på den front, og der­til kom­mer ka­ran­ta­e­ne til vi­ce­top­sco­rer Vit­to­rio Pagi­ri­ni, hvil­ket hel­ler ik­ke skal ta­le imod spil­let. Selv om Mas­si­mo Vol­ta og­så er ude, lig­ner det få mål.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.