Bi­sat med et grin

BT - - NYHEDER -

FAR­VEL

Én af ven­ner­ne, Hen­rik Hal­by, der og­så var med til at ba­e­re ki­sten ud, har kendt Leon Owild i 30 år, og for ham har Leon Owild haft en stor be­tyd­ning. Er ham dybt tak­nem­me­lig »Det er Leons skyld, at jeg al­drig er ble­vet fil­tret ind i no­get og kom i fa­engsel. Det var Leon, der fik re­vet mig va­ek. En dag sag­de han til mig: ’Du har en ko­ne og to små børn. Nu skal du ik­ke la­ve sam­me bom­mert som mig.’ Og det er jeg ham dybt tak­nem­me­lig for,« forta­el­ler Hen­rik Hal­by og til­fø­jer: Jeg holdt en ta­le, som var i min fars ånd, hvor jeg for­tal­te hi­sto­ri­er, fra jeg var lil­le om, hvor­dan vi har va­e­ret sam­men gen­nem he­le li­vet. Det tror jeg faldt i god jord. Der blev gri­net i hvert fald

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.