Her er vo­res ju­le­tra­di­tio­ner: Al­le skal va­el­ge en sang

BT - - NYHEDER -

Ce­ci­lie Sten­spil, sku­e­spil­ler, 36 år, skal i år hol­de jul med si­ne fora­el­dre og bedste­fora­el­dre, og ju­le­af­ten er me­get tra­di­tio­nel med ju­le­bag, fla­e­ske­s­teg, and og dans om ju­le­tra­e­et. Sa­er­ligt ju­le­tra­e­et og sal­mer­ne er vig­ti­ge:

»Vi la­eg­ger me­gen va­egt på, at al­le skal va­el­ge en ju­lesang, når vi går rundt om ju­le­tra­e­et. Nor­malt er vi mel­lem 12 og 16 per­so­ner, så det bli­ver en lang tur rundt om tra­e­et, men det er dej­ligt. Det er jul for mig,« si­ger hun.

Ga­ver­ne er ik­ke så vig­ti­ge for Ce­ci­lie Sten­spil, men hun sa­et­ter stor pris på de hjem­mela­ve­de af slagsen: »Min fa­e­rø­ske fa­mi­lie sen­der hjem­me­strik­ke­de ga­ver, og det kan jeg virkelig godt li­de. Ju­le­ga­ver be­hø­ver ik­ke va­e­re dy­re. Det skal hel­le­re va­e­re no­get, hvor gi­ve­ren har ta­enkt, at det li­ge pas­ser til mod­ta­ge­ren. Det er de al­ler­dej­lig­ste ga­ver at få.«

hvor lang gyl­dig­hed ga­ve­kor­tet har. Et ga­ve­kort har en gyl­dig­hed på tre år, med­min­dre der er af­talt en kor­te­re frist. Hvis

om ga­ve­kor­tet kan ind­lø­ses til kon­tan­ter, hvis mod­ta­ge­ren ik­ke bry­der sig om va­rer­ne i bu­tik­ken. Som ud­gangs­punkt kan man ik­ke få pen­ge­ne ud­be­talt, så få det skre­vet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.