Et barn gi­ver me­re me­ning

BT - - NYHEDER -

An­ne Lou­i­se Has­sing, sku­e­spil­ler, 48 år. Når ju­le­fre­den sa­en­ker sig, er det tid til at sam­le fa­mi­li­en, og sa­er­ligt bør­ne­ne skal for­ka­e­les:

»Det gi­ver me­get me­re me­ning at hol­de jul, når man har et barn. Man går me­re op i det. Vi skal ba­ge, og han er med til at py­n­te op. Vi har haft en nis­se bo­en­de på lof­tet, men det tror han ik­ke på me­re, så magi­en ved det er lidt for­s­vun­det,« si­ger forta­el­ler An­ne Lou­i­se Has­sing.

Sam­men med sin mand, mu­si­ke­ren Pe­ter Hel­le­mann, har hun søn­nen Gu­stav Mingus på 11 år, og det er sa­er­ligt hans gla­e­de, sku­e­spil­le­ren ser frem til at op­le­ve i ju­le­må­ne­den.

I af­ten skal der hol­des en ka­em­pe ju­le­fest for 20 per­so­ner, hvoraf man­ge er børn. Og der er sør­get for, at det ik­ke kun er én per­son, der står og sve­der i køk­ke­net med ma­den til de man­ge men­ne­sker.

»Vi la­ver al­le sam­men en ret og med­brin­ger den. Jeg la­ver altid risa­la­man­de,« si­ger An­ne Lou­i­se Has­sing.

»Vi dan­ser altid me­get la­en­ge om ju­le­tra­e­et, og bør­ne­ne kan og­så enormt godt li­de det. Det er så dej­ligt,« fort­sa­et­ter hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.