Vi skal rundt i he­le hu­set

BT - - NYHEDER -

Bo­dil Jør­gen­sen, sku­e­spil­ler, 54 år. Ju­le­af­ten bli­ver der dan­set om ju­le­tra­e­et, men tu­ren går og­så rundt i hu­set til san­gen ’Nu er det jul igen’.

»Vi skal rundt i al­le rum i he­le hu­set, mens vi syn­ger,« forta­el­ler Bo­dil Jør­gen­sen.

Ho­ved­ret­ten over­la­der hun til sin mand, film­fo­to­graf Mor­ten Sø­borg, som iføl­ge sku­e­spil­le­ren la­ver den bed­ste and. Men des­ser­ten står hun selv for:

»Risa­la­man­de skal vi jo ha­ve, og den står jeg for. Jeg hol­der me­get af det, men der er ik­ke så man­ge af de an­dre, der er vil­de med det, men de vil sjovt nok ger­ne va­e­re med til at slås om mand­len,« gri­ner hun. I mor­gen står i stil­he­dens tegn: »Ju­le­dag el­sker jeg stil­he­den, at dva­e­le ved tin­ge­ne og kig­ge på ga­ver­ne. Det tror jeg, at al­le gør,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.