Nej, ju­le­man­den er et fa­el­les even­tyr

BT - - DEBAT -

SUS­SI J. NE­ER­GAARD

er små, har de in­gen pro­ble­mer med at ha­ve fan­ta­si­u­ni­ver­ser, usyn­li­ge ven­ner el­ler ta­le med folk, der bor i tra­estub­be. Når det kom­mer til f.eks. ju­le­man­den, til­by­der de voks­ne ba­re bør­ne­ne en ram­me, de kan ha­ve fan­ta­si­en i. Det er dej­ligt, at voks­ne for en gangs skyld gør sig den ulej­lig­hed. Det sker ik­ke så tit i børns liv, at no­gen gør sig den ulej­lig­hed at kla­e­de sig ud for at gla­e­de dem. Nis­ser og ju­le­man­den er en tra­di­tion, nog­le op­le­vel­ser og en forta­el­ling, vi har sam­men. Så jeg sy­nes,

SÅ LA­EN­GE BØRN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.