DIRCH PAS­SER, Ros­ba­eks­vej 11, 2100 Øster­bro

BT - - NYHEDER -

på det yd­re Øster­bro i mid­ten af 1960’er­ne. Og den­gang hav­de Dirch Pas­ser og hu­stru nok ik­ke ta­enkt, at sel­ve­ste gre­vin­de Ale­xan­dra vil­le bo li­ge om hjør­net på Sva­ne­møl­le­vej. Før pragtvil­la­en bo­e­de par­ret på Grå­brød­re Torv i det in­dre Kø­ben­havn. Pas­ser-fa­mi­li­ens tid­li­ge­re bo­pa­e­le har og­så ind­bragt mil­li­o­ner af kro­ner ved salg - f.eks. blev hans tid­li­ge­re som­mer­hus i Kl­int ved Ny­kø­bing Sja­el­land sat til salg for ot­te mio. kr. i 2011, men det blev dog al­drig solgt. Li­ge­som Dirch Pas­sers tid­li­ge­re lej­lig­hed på Kr. Za­hrt­manns Plads på Fre­de­riks­berg blev solgt for 6,5 mio. kr. ef­ter 112 da­ge i salgs­u­ni­ver­set. Dirch Pas­ser dø­de af et hjer­te­an­fald i 1980 på sce­nen i Glas­sa­len i Ti­vo­li.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.