HSV-dan­ske­re sva­e­ver i uvis­hed

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HSV Ham­burg er tru­et af kon­kurs, og der­for er klub­bens tre dan­ske spil­le­re, Hans Lind­berg, Al­lan Dam­gaard og Cas­per U. Mor­ten­sen, bå­de for­vir­re­de og fru­stre­re­de. I va­er­ste fald dre­jer den sto­re ty­ske klub nøg­len om, og kom­mer det så vidt, skal spil­ler­ne fin­de nye ar­bejds­plad­ser. »Det er lidt un­der­ligt, og man ved ik­ke, om man er købt el­ler solgt, el­ler hvad frem­ti­den brin­ger,« si­ger Hans Lind­berg til TV2/Spor­tens hjem­mesi­de. HSV-spil­ler­ne har ik­ke få­et løn i to måneder. Der­for er de i bund og grund frit­stil­let, men de af­ven­ter al­li­ge­vel si­tu­i­a­tio­nen og spil­ler ind­til vi­de­re kam­pe­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.