DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter we­e­ken­dens sejr over Buf­fa­lo Bills er Was­hin­g­ton Red­skins book­ma­ker­nes fa­vo­rit­ter til at lø­be med NFC East-tro­nen.

Det er blot lyk­ke­des ho­vedsta­dens stolt­hed at vin­de sin di­vi­sion én gang i de se­ne­ste 15 år, men nu får man alt­så blot om­kring 1,80 de fle­ste ste­der på, at Red­skins sny­der ri­va­ler­ne og lø­ber med sej­ren.

»NFC East har va­e­ret en umu­lig di­vi­sion at spå om i år. Fra uge til uge har fa­vo­ritva­er­dig­he­den skif­tet, men nu da slut­spil­let er li­ge om hjør­net lig­ger Was­hin­g­ton Red­skins på di­vi­sio­nens sjove­ste plads. Quar­ter­ba­ck Kirk Cou­sins har få­et chan­cen for at le­de hol­det, og han har vist nok til at gi­ve Red­skins’ fan­ba­se no­get at gla­e­de sig over for før­ste gang i umin­de­li­ge ti­der. Li­ge nu lig­ger hol­det i hvert fald lunt til at kom­me i slut­spil­let,« si­ger Tho­mas Holm fra Bets­a­fe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.