5,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ka­rabük vir­ker ik­ke til at sat­se helt vildt på po­ka­len og stil­le­de med fle­re re­ser­ver, da man tab­te 0-3 til Besik­tas. Nu ga­el­der det så bund­hol­det 1461 Trabzon i den na­e­ste run­de af grup­pe­spil­let, og det gi­ver ik­ke helt me­ning, at hol­det skal va­e­re så stor fa­vo­rit. Al­le­re­de søn­dag skal Ka­rabük spil­le vig­tigt topop­gør mod Göztepe, hvor ho­ved­fo­kus for­ment­lig al­le­re­de lig­ger, mens 1461 Trabzon først spil­ler man­dag og der­for i hø­je­re grad kan til­la­de sig at sat­se på kam­pen. Fair nok, at Ka­rabük er fa­vo­rit, men så langt va­ek er det hel­ler ik­ke, at ga­ester­ne vin­der.

Od­dset er fun­det hos Par­tyBets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.