UGENS TIP

BT - - KLUMME -

• Vo­res krop er ge­ne­tisk den sam­me som vo­res for­fa­ed­res. Og vi bur­de li­ge­som dem gå i seng kort tid ef­ter sol­ned­gang. For det er ik­ke kun vig­tigt, at du får nok søvn, det er li­ge så vig­tigt, at du får søvn på det rig­ti­ge tids­punkt. År­sa­gen er, at sa­er­ligt den før­ste del af søv­nen fra klok­ken 22.00 til klok­ken 02.00 om nat­ten bru­ges til fy­sisk genop­byg­ning af f.eks. hor­mona­le funk­tio­ner (va­ekst­hor­moner, køns­hor­moner, in­sulin­hor­moner etc.). Den an­den del af søv­nen, fra klok­ken 02.00 til klok­ken 06.00, bru­ges sa­er­ligt til psy­kisk el­ler men­tal genop­byg­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.