Du er ik­ke ale­ne

BT - - TEMA – FAR FOR MIN FAR -

Har du ik­ke råd til en psy­ko­log, fin­des der an­dre må­der at få god støt­te fra an­dre. Det kan f.eks. va­e­re i form af kom­mu­na­le på­rø­ren­de-kon­su­len­ter, som fin­des i nog­le, men ik­ke al­le kom­mu­ner, el­ler rå­d­giv­ning fra AE­l­dre Sa­gen samt pa­tient­for­e­nin­ger som Alzhei­mer­for­e­nin­gen, Par­kin­son­for­e­nin­gen m.fl. Der fin­des og­så sa­er­li­ge grup­per for på­rø­ren­de, som du kan bli­ve en del af og dér kan kom­me af med even­tu­el­le fru­stra­tio­ner. I kan og­så ud­veks­le er­fa­rin­ger og få go­de ide­er til si­tu­a­tio­ner fra hver­da­gen, som du må­ske op­le­ver kan va­e­re sva­e­re at hånd­te­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.