Tør du si­ge nej?

BT - - TEMA – FAR FOR MIN FAR -

Som på­rø­ren­de kan du let kom­me til at stå i et di­lem­ma mel­lem at skul­le op­fyl­de din na­er­me­stes øn­sker og be­hov og ik­ke at over­skri­de di­ne eg­ne gra­en­ser. Det kan f.eks. va­e­re gra­en­se­over­skri­den­de at skul­le hja­el­pe en fora­el­der el­ler en ae­g­te­fa­el­le med den per­son­li­ge hy­giej­ne. Bliv der­for enig med dig selv om, hvor du sy­nes di­ne gra­en­ser går, så du ved, hvor­når du skal si­ge ’nej’. Søg evt. hja­elp hos pro­fes­sio­nel­le, der kan hja­el­pe med de prak­ti­ske gø­re­mål, så du ik­ke står med he­le an­sva­ret ale­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.