Et nyt se­xliv

BT - - TEMA – FAR FOR MIN FAR -

Op­le­ver du som på­rø­ren­de, at din na­er­me­ste må­ske aen­drer per­son­lig­hed på grund af sin syg­dom, kan det må­ske be­ty­de, at din se­xlyst for­svin­der. Der­for kan det va­e­re en god idé at ta­le med en psy­ko­log el­ler se­xo­log, som kan hja­el­pe jer med at fin­de an­dre må­der at va­e­re sam­men på. Det kan og­så va­e­re, at det er me­di­ci­nen, som på­vir­ker må­ske mang­len­de el­ler over­dre­ven lyst - og der­for kan aen­dres el­ler ju­ste­res.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.