Brug hu­mor og hav tå­l­mo­dig­hed

BT - - TEMA – FAR FOR MIN FAR -

I ste­det for at bli­ve ir­ri­te­ret over, at du bli­ver ir­ri­te­ret over, at din na­er­me­ste le­der ef­ter or­de­ne el­ler må­ske glem­mer, hvad du tid­li­ge­re har for­talt. Så tra­ek på smilebån­det og gør op med dig selv, hvor stort et pro­blem det i vir­ke­lig­he­den er. Du kan let dra­e­ne dig selv for ener­gi el­ler såre din na­er­me­ste unø­digt, hvis du bli­ver sur og tva­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.