Va­er til ste­de i nu­et

BT - - TEMA – FAR FOR MIN FAR -

Det kan va­e­re sva­ert at se sin na­er­me­ste aen­dre per­son­lig­hed el­ler få det va­er­re. Men i ste­det for he­le ti­den at be­kym­re sig om da­gen i mor­gen og fo­ku­se­re på det ne­ga­ti­ve og alt dét, den sy­ge ik­ke kan, så va­er til ste­de i nu­et og nyd de stun­der, I sta­dig har sam­men. Det vil au­to­ma­tisk gi­ve me­re ener­gi og min­dre fru­stra­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.