Gør no­get for dig selv

BT - - TEMA – FAR FOR MIN FAR -

Du får må­ske dår­lig samvit­tig­hed, når du gør ting for dig selv. Men det be­hø­ver du slet ik­ke at få. Fak­tisk er det vig­tigt, at du ik­ke glem­mer at lø­be en tur, se ven­ner/ve­nin­der, rej­se el­ler an­det, der gør dig glad. Det kan nem­lig va­e­re med til at gi­ve dig den for­nød­ne ener­gi til fort­sat at kun­ne hja­el­pe den sy­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.