Va­er åben

BT - - TEMA – FAR FOR MIN FAR -

Forta­el an­dre om, hvad det vil si­ge at le­ve sam­men med en syg. Det kan gi­ve en stør­re for­stå­el­se, og de na­er­me­ste får nem­me­re ved at hja­el­pe til med det, der er be­hov for. Det kan f.eks. va­e­re hja­elp til prak­ti­ske ting i hver­da­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.