Woz­ni­a­cki som ju­le­mand

BT - - NYHEDER -

Ju­len er hjer­ter­nes fest, og det ga­el­der al­le, uan­set om du er vel­ha­ven­de el­ler uden de sto­re øko­no­mi­ske mid­ler. For sidst­na­evn­te grup­pe kan det dog va­e­re sva­ert at få råd til den sto­re fejring, men det for­sø­ger ten­nis­spil­le­ren Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki at hja­el­pe lidt til med.

Dan­ske­ren har lagt et bil­le­de på Twit­ter, hvor hun stors­mi­len­de står bag en ind­købs­vogn fyldt til langt over kan­ten med di­ver­se ju­le­ga­ver, men det er ik­ke til Woz­ni­a­ck­is be­kend­te. Nej, ga­ver­ne går i ste­det til et her­berg, som hu­ser hjem­lø­se og de­res børn, skri­ver hun.

»Ude at kø­be ju­le­ga­ver til bør­ne­ne på her­ber­get. Al­le fortje­ner en gla­e­de­lig jul,« skri­ver Woz­ni­a­cki.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.