Vil ma­en­de­ne ba­re knal­de?

BT - - NYHEDER -

For to måneder si­den kun­ne blog­ge­ren Masha Vang forta­el­le, at hun og ka­e­re­sten, ko­mi­ke­ren An­dreas Bo, var gå­et fra hin­an­den. Og nu er hun på ud­kig ef­ter en ny mand at de­le li­vet med. Men det er ik­ke altid li­ge let, forta­el­ler hun i et in­ter­view med Alt for Da­mer­ne. For hun er ik­ke helt sik­ker på, hvad ma­en­de­ne er ude ef­ter.

»Jeg gør mig rig­tig man­ge tan­ker om, med hvil­ke in­ten­tio­ner ma­end går ind i et for­hold med mig. Er det for­di, de re­elt kan li­de mig som per­son, el­ler er det for at kun­ne si­ge til kam­me­ra­ter­ne, at de knal­der Ma­s­cha Vang,« si­ger hun til bla­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.