Pia Kja­ers­gaard og de øm­me fød­der

BT - - NYHEDER -

FOTO 2015 Fo­to­graf Claus Bech var med til at da­ek­ke val­gaf­te­nen den 18. ju­ni, hvor han sent på af­te­nen tog bil­le­det af Pia Kja­ers­gaard på den sto­re trap­pe på Chri­sti­ans­borg. Bech var på vej ned til de an­dre par­ti­lo­ka­ler, men så så Pia Kja­ers­gaard sid­de på trap­pen med den ene sko ta­get af. »Min før­ste tan­ke var, at hun var kom­met til ska­de, for­di man al­drig ser en po­li­ti­ker på den må­de. Men hun for­tal­te mig så, at hen­des fød­der var øm­me og skul­le ha­ve lidt luft,« for­kla­re Claus Bech.

Han sy­nes, det er et me­get ae­r­ligt og ’ne­de på jor­den-bil­le­de’, og det vi­ser et rigtigt øje­blik, hvor Kja­ers­gaard har brug for en pau­se på en enorm travl dag.

»Jeg sy­nes, at det er et godt bil­le­de, for­di det er an­der­le­des, og det er be­fri­en­de, at en top­po­li­ti­ker va­el­ger at sa­et­te sig ned i det sto­re vir­var. Det Det er be­fri­en­de, at en top­po­li­ti­ker va­el­ger at sa­et­te sig ned i det sto­re vir­var er en egen­skab jeg godt kan li­de, at po­li­ti­ke­re og­så vi­ser, at de er men­ne­sker,« si­ger han.

Claus Bech har gen­nem sin tid som fo­to­graf ta­get en lang ra­ek­ke bil­le­der af po­li­ti­ke­re, men har al­drig før set en po­li­ti­ker på den­ne må­de og slet ik­ke på en val­gaf­ten.

»Det er et bil­le­de, hvor pa­ra­der­ne fal­der, og man ser det ae­g­te men­ne­ske. Fa­ca­den er no­get helt an­det her, end det man nor­malt vil se. Og der­for er det godt og op­rig­tigt«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.