Mand død i de­ten­tio­nen lil­leju­le­af­ten

BT - - NYHEDER -

UN­DER­SØ­GEL­SE En mand er nat­ten til i går af­gå­et ved dø­den i de­ten­tio­nen i Hels­in­gør. Det op­ly­ser Den Uaf­ha­en­gi­ge Po­li­tik­la­ge­myn­dig­hed (DUP) til Ritzau.

»Vi bli­ver klok­ken 03.59 kon­tak­tet af Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti, som forta­el­ler, at en per­son er af­gå­et ved dø­den klok­ken 03.53,« si­ger spe­ci­al­kon­su­lent i DUP Mor­ten Da­hmHan­sen til Ritzau.

»Fra Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti har vi få­et op­lyst, at man op­da­ge­de, at man­den holdt op med at tra­ek­ke vej­ret. Man iva­er­k­sat­te straks førstehjaelp og til­kald­te am­bu­lan­ce og la­e­ge,« fort­sa­et­ter han.

DUP skal nu - som altid når per­so­ner dør i po­li­tiets va­re­ta­egt - un­der­sø­ge de na­er­me­re om­sta­en­dig­he­der ved døds­fal­det.

»Det er ru­ti­ne i den slags sa­ger, og det be­ty­der ik­ke, at man me­ner, at der er gjort no­get for­kert,« un­der­stre­ger Mor­ten Da­hm-Han­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.