FAKTA

BT - - NYHEDER -

An­tal­let af døds­fald som føl­ge af hjer­te­syg­dom­me er fal­det med 60 pro­cent si­den 1995. Det skyl­des en kom­bi­na­tion af sun­de­re livs­stil samt hur­ti­ge­re og bed­re la­e­ge­be­hand­ling. I 2014 blev der re­gi­stre­ret 127 døds­fald per 100.000 ind­byg­ge­re som føl­ge af hjer­te­syg­dom­me. I 1995 re­gi­stre­ret 331 døds­fald per 100.000. Dan­mark er det land i Nor­den, hvor flest per­so­ner over­le­ver hjer­te­syg­dom­me. Kil­de: Sund­heds­da­ta­sty­rel­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.