Nej, jeg fejrer de ly­se­re ti­der med fa­mi­lie­hyg­ge

BT - - DEBAT -

KURT BILSBO

som no­get godt. Ju­le­man­den kom­mer på be­søg og har ga­ver med. De op­da­ger så på et tids­punkt, at det er on­kel Jør­gen, der har ta­get falsk ska­eg på. Så hol­der de op med at tro på ju­le­man­den. Hvor­for hol­der man så ik­ke op med at tro på, at der fin­des en Jesus og en gud? Selv­om man er ble­vet vok­sen, er det ac­cep­te­ret, at man tror, at Gud kan se al­le men­ne­sker på Jor­den, og at han skab­te Jor­den. Det for­står jeg ik­ke.

BØRN OP­LE­VER JU­LEN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.