Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Jakob Terp Uden no­gen form for op­tjent le­gi­ti­mi­tet i par­ti­et røg Bjar­ne Cory­don til tops fra den ene dag til den an­den, og var der­med med til at un­der­stre­ge, at Hel­le Thor­ning hver­ken be­sad po­li­ti­ske le­de­r­e­gen­ska­ber el­ler or­ga­ni­sa­to­risk in­te­gri­tet

Chef­kon­su­lent og de­bat­tør, på jp.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.