BIL­LE­DER 2015 DE GO­DE DE GRI­BEN­DE DE GRO­TE­SKE

BT - - NYHEDER -

En gang imel­lem er det ba­re dej­ligt med et lift. Og­så selv om det ik­ke går så hur­tigt - og selv om man må­ske godt kun­ne va­e­re kom­met hur­ti­ge­re frem selv. Så­dan ser den­ne lil­le tra­e­frø ud til at ha­ve ta­enkt, da den sat­te sig op på sneg­lens hus. Bil­le­det er ta­get i In­do­nesi­en af en ama­tør­fo­to­graf, der ram­te plet. FOTO: ALLOVERPRESS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.